Brabants Dagblad


BESLISWIJZER

Dan liever de grond in

Stop meer onder de grond en maak gebouwen geschikt voor meerdere activiteiten. Dit spaart ruimte en het hoeft niet veel duurder te zijn.

Het is ÚÚn de voorstellen die in de eerste week van het Internetdebat over het ruimtegebrek in Brabant gelanceerd zijn. Debat-deelnemer Ton Daamen uit de regio Tilburg (vanwege de privacy verstrekt de organisator van het debat geen verdere gegevens) ergert zich aan de verspilling van ruimte en het onachtzame gebruik ervan. "Terwijl ik dit schrijf opent Den Bosch een omstreden industrieterrein en kondigt Waalwijk aan dat het geannexeerd gebied gaat volbouwen▓.

Het Internetdebat, georganiseerd door het Amsterdamse Instituut voor Publiek en Politiek heeft een drukke eerste week achter de rug. Op de hamvraag ╣Raakt de ruimte in Brabant op?╣ zijn 65 reacties gekomen. Gedeputeerde P. van Geel trapt af met: "Natuurlijk is er veel ruimte in Brabant, maar wij gaan er slordig mee om. Van alles wat en overal wat, dus nergens echt iets blijvends en zonder herkenbare structuren die recht doen aan het karakter van Brabant▓.

"Ik vind U uiterst vaag▓, merkt Marco Blaauw meteen op. "Kunt U een voorbeeld geven van herkenbare structuren?▓ De gedeputeerde heeft niets meer van zich laten horen.

De discussie verloopt uiterst ordelijk en overzichtelijk. De bijdragen zijn op het scherm met trefwoorden in een stamboom-achtig schema gepresenteerd. Met een klik van de muis komt de hele reactie op het scherm en zo wandel je door het hele debat. Het duurt wel lang. Voordat alle 65 bijdragen via de telefoonlijn binnen zijn gehaald ben je drie uur verder.

Weinig lijn

In het debat is nog weinig lijn te ontdekken. Dat was ook niet de bedoeling. "In deze eerste week praten we alleen nog maar over de vraag of er wel een probleem Ýs. In de tweede week gaan we het hebben over de oplossingen▓, beveelt de organisatie. Zo strak laten de deelnemers, die thuis achter hun computer kunnen blijven zitten, zich echter niet in het keurslijf stoppen.

De eerste opiniepeiling onder de deelnemers laat zien dat bijna tweederde zijn mening nog niet wil of kan geven. 12 Procent vindt dat de ruimte nu vol is, tien procent denkt dat dit pas over tien jaar het geval is en 14 procent zegt dat er geen sprake is van een vol Brabant.

Ruimtegebruik heeft vele kanten: wonen, werken, verkeer, landbouw, recreatie. In provinciale nota╣s komt dat allemaal op een evenwichtige wijze aan de orde. Dat ligt heel anders als je honderd mensen, van wie de meesten nog nooit van een streekplan hebben gehoord, op het onderwerp loslaat. De een roept ongenuanceerd: geen uitbreiding van woonwijken, industrieterreinen, pretparken. Een ander beweert het tegendeel en een derde pikt er een onderdeeltje uit.

Enkele discussiepunten die regelmatig aangeroerd worden:

Driehoek

J. Verkuijlen (Brabantse Kamers van Koophandel) vat onder het kopje ╣Brabant heeft groeipijn╣ het probleem kort maar duidelijk samen: "Het wordt drukker in Brabant. Brabant ligt midden in de driehoek Calais-Ruhrgebied-Randstad, een van de sterkst groeiende stedelijke gebieden van de wereld. Door deze ligging, de bevolkingsgroei, de noodzaak de eigen werkgelegenheid op peil te brengen, is het voor Brabant niet de vraag of Brabant verder verstedelijkt maar luidt de vraag: hoe? De toenemende verstedelijking brengt een verandering van het ruimtegebruik met zich mee. Meer stad en natuur en minder landbouw▓.

Gistermorgen was er nog niet op de stelling gereageerd.

Het Internetdebat is te volgen via http://www.limbu.nl/bol/bd/teledemocratie


[ Brabant On Line | Terug naar het Brabants Dagblad Menu | Archief | Gastenboek | Teledemocratie ]