Brabants Dagblad


BESLISWIJZER

Een steen in het hoofd?

Door Ton de Jong

Ga naar een willekeurige camping in Brabant en aanschouw wat de droom is van de gemiddelde inwoner! Zeer compact gebouwd. Maximumsnelheid 15 kilometer per uur. Ook nog veilig (portier) en gezellig (bar en evenementen).

Rolf van Putten pleit er in het Internetdebat (dat nu drie weken aan de gang is) voor dergelijke ╣woning╣bouw voortvarend te ontwikkelen. Tijdelijke bebouwing dus met een korte omloopsnelheid. Het kost minder en is goed voor het milieu.

De andere deelnemers aan het debat gooien het idee niet meteen weg. Het is namelijk niet zo onzinnig als het lijkt. Op dit moment heeft Brabant nog behoefte aan veel nieuwe woningen, maar als over 25 jaar de bevolking terugloopt kan er weer gesloopt worden. Waarom zou je dan naar Amerikaans model geen caravan-parken uit de grond stampen?

Het is maar ÚÚn van de vele losse ideeŰn die gespuid worden. Sommige bruikbaar, sommige waardeloos. Boeiend en makkelijk te consumeren leesvoer en dat valt van de rest van het debat niet te zeggen. Ruimtelijke ordening is een lastig vak, onderverdeeld in tientallen, ja honderden kleine hoofdstukken. Het beeldscherm is niet zo geschikt om een goed overzicht te houden van die pot met spaghetti.

In de wirwar van meningen en reacties zijn na drie weken discussie een drietal dilemma╣s te ontwaren. Economie versus groen; spreiding van bevolking over heel Brabant of concentratie in de steden; al dan niet beperken van de mobiliteit. Heel slim heeft de redactie van het debat (het PON in Tilburg en het Instituut voor Publiek en Politiek) over deze drie punten een pakket vragen gesteld. Uit de antwoorden valt af te leiden hoe ╣groen╣ iemand bij voorbeeld is. Het is jammer dat maar weinig deelnemers het vragenlijstje hebben ingevuld.

Om half twee

Het is trouwens helemaal maar een beperkt groepje dat intensief discussieert. Van de honderd deelnemers doen er slechts 25 goed mee en ook van de organisaties laat een groot gedeelte het afweten. Waar blijven de Brabantse Milieufederatie en de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond? Dat zijn toch de gepokte en gemazelde belangenbehartigers van veel Brabantse ruimte. Nee, dan gedeputeerde P. van Geel van ruimtelijke ordening. Die zit -en dat wordt allemaal zichtbaar op Internet- ╣s-nachts om half twee nog enthousiast stellingen en reacties in zijn computer te tikken.

Zelf bouwen

Vanzelfsprekend laat de berichtgeving van deze week over de Brabantse woningbouw het Internetdebat niet onberoerd. Het rijk dreigt omdat de bevolkingsprognoses naar beneden bijgesteld zijn, fors te korten op de nieuwbouw in de dorpen. Nelleke van Wijk is het daar mee eens: ▓Stel dat alle dorpen alleen nog maar bouwen voor ouderen, dan komt er ruimte voor jongeren.▓ Beperken van nieuwbouw hoeft volgens haar dan niet ten koste te gaan van de leefbaarheid.

Voor Rolf van Putten zit het dieper. ▓Wat mij nog steeds opvalt in Brabant is de fixatie op ╣zelf bouwen╣. Het zal wel iets te maken hebben met het devies: een huis=onder de pannen. Als je aan dat zelf bouwen komt, raak je een taboe, Waarom eigenlijk? Hebben Brabanders soms een steen in hun hoofd?▓

En Van Geel zelf over de commotie: ▓Ik beschouw alle verhalen van de laatste dagen vooral als ketelmuziek. Leuk om te horen als het maar niet te lang duurt.▓

Het debat nadert zijn einde. Volgende week moeten de deelnemers stemmen over de hoofdstellingen. Spannend? Geenszins, het debat is als experiment niet oninteressant maar het mist iedere beleving. Ze hebben zelfs geen koffiepauze.

Het Internetdebat is te volgen via http://www.limbu.nl/bol/bd/teledemocratie


[ Brabant On Line | Terug naar het Brabants Dagblad Menu | Archief | Gastenboek | Teledemocratie ]