voorpagina redactionele samenvattingen gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help over besliswijzer

Overzicht van de discussie Raakt de ruimte in Brabant op?

= nieuw en ongemodereerd, = gemodereerd, = eens, = oneens, = anders
Geef je eigen reactie.
Wij gaan te onachtzaam om met onze ruimte ! (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
onachtzaamheid door een beperkte blik op de ruimte (Nana Smit-Zevenhek)
zorgvuldig zijn met ruimte (Jos Brok)
zorgvuldig zijn met ruimtebeleving en ruimtemogelijkheden (Nana Smit-Zevenhek)
Effectiever (J. van Gerven)
Aanloop naar nog meer regelwetgeving? (J.J.A.C. Geene)
we hebben wetgeving nodig ! (Jos Brok)
maar wet- en regelgeving zijn niet zaligmakend! (Paul Spe)
maar wet- en regelgeving zijn niet zaligmakend! (Paul Spe)
wet- en regelgeving als norm, uitvoering met gezond verstand (Nana Smit-Zevenhek)
Huidige wet- en regelgeving/ kaders staan geen maatwerk toe! (Paul Spe)
maatwerk is goed uitgangspunt, maar wel gecoordineerd (Maria van Lith)
beleid mag alleen beleid heten als het een afweging is (Jos Brok)
ANDERE Benadering van Wetgeven (J. van Gerven)
voorwaardescheppend= minder regelgevend/complex= uitvoerbaar (J. van Gerven)
vragen (Erik Bruggink)
hoe dan ook: bij (her)inrichting moeten keuzes gemaakt worde (Nana Smit-Zevenhek)
Wie zijn `wij`, sprekend over Brabanders? (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
`wij` hebben weinig in de melk te brokkelen (Erik Bruggink)
waarom heeft de Provincie zelf geen budget voor de HSL? (Nana Smit-Zevenhek)
afspraken met de buren (Godfried van Diepen)
Iedere stad heeft al een bestemmingsplan (Marco Blaauw)
We zijn de menselijke maat verloren en maken dus het foute (Ronald Kalwij)
Landelijke overheid bestuurt provincies en gem.overheden (Eric van Bokhoven)
het economisch belang prefereert bij alle overheden (Nelleke van Wijk)
teveel adhoc, te weinig samenwerking (Maria van Lith)
ruimtegebruik of gebruiksruimte (Wim Kersten)
Ruimtegebruik in Brabant - Waarden en waardering (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
We lopen tegen de grenzen van de ruimte aan. (Nelleke van Wijk)
onze eisen aan beschikbaarheid van ruimte nemen toe (Jos Brok)
De ruimte is niet benut maar benoemd ! (J.J.A.C. Geene)
behoefte aan ruimte is geen fictie maar werkelijkheid (Jos Brok)
Primaire behoefte van de (Brabantse) mens: ruimte (Erik Bruggink)
zorg/stimuleer dat de persoonlijke ruimte flexibel is (Nana Smit-Zevenhek)
Natuurbelang nu eindelijk eens voor economisch belang (Peter Matthijs)
geen eenzijdige benadering kiezen (Jos Brok)
is brabant wel of niet achtergebleven (Godfried van Diepen)
nooit te oud om te leren (Jos Brok)
Geen verdere uitbreidingen is onhaalbaar. Maar remmen moet! (Pieter Meeuwis)
economische prikkels voor een gevarieerd landschap (Geert van der Peet)
Ruimte moet anders gebruikt worden (Jan Damen)
veranderend ruimtegebruik (Godfried van Diepen)
bestaande bestemming intensiveren (Godfried van Diepen)
uitbreiding kan niet meer voor alle dorpen en stadjes (Nelleke van Wijk)
leefbaarheid is wel degelijk gebonden aan (enige) groei (Jan Damen)
inbreiding in dorpen: alleen nog maar bouwen voor ouderen. (Nelleke van Wijk)
Goed voor kleine kernen zorgen (Frans de Jong)
Flexibiliteit maar wel binnen de lopende afspraken (J.J.A.C. Geene)
"Inbreiden" moet gestimuleerd worden met regels en geld. (Pieter Meeuwis)
stimulering inbreiden (Bento de Ras)
INZICHT, CREATIEVITEIT EN MOED VEREIST. (Ton Daamen)
onder de grond (Godfried van Diepen)
daglicht is mogelijk onder de grond (Ton Daamen)
Is het werkelijk zo of zijn het maar kreten. (Jan Deckers)
Natuurgebieden ontzien; werken en wonen in stedelijk gebied. (Pieter Meeuwis)
1 nee, 2 en 3 ja (Bas Wijnands)
Landelijk gebied moet landelijk blijven (Pieter Meeuwis)
Is bouwen voor eigen bevolking wel realiseerbaar? (M.C. Rijk)
Wie mogen er wonen in een landelijke gemeente? (Paul Spe)
gemeentes zijn heel creatief (Godfried van Diepen)
1 eens, 2 eens, 3 begrijp ik niet gezien voorgaande (Nana Smit-Zevenhek)
Antwoord op 3. Landelijk moet inderdaad landelijk blijven (Pieter Meeuwis)
Kwaliteiten van het buitenwonen in de stad brengen (Leopold Manche)
Brabant overloop van de Randstad! (Bas Wijnands)
geen overloopproblemen a.u.b. (Bento de Ras)
Laten we samen de problemen oplossen en ons niet afscheiden (Jos Brok)
Wij uit Vught (Erik Bruggink)
Ik uit breda (Jos Brok)
Volksverhuizing (Wim Kersten)
Debat op verschillende niveaus. Waarover praten wij? (Erik Bruggink)
voorkomen van suboptimalisatie: een nieuwe taak vd Provincie (Nana Smit-Zevenhek)
Verbetering van de huidige praktijk vrijwel onmogelijk! (Jan. Veldhuisen)
inderdaad! (Nelleke van Wijk)
Brabant heeft groeipijn (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
In Brabant die activiteiten die de grootste welvaart geven (Frans de Jong)
Ruimteprobleem= van iedereen=>creatief gezamenlijk oplossen (Paul Spe)
INDERDAAD (Ton Daamen)
BETEUGEL HET AsFALTMONSTER. (Ton Daamen)
joepie!! (Nelleke van Wijk)
In ieder geval de nu nog overgebleven ruimte bewaren (Frans de Jong)
Brabant overloop van de randstad? (M.C. Rijk)
welke gemeente durft (Charles Hogenhuis)
is overloop aantoonbaar (Godfried van Diepen)
De ruimte in Brabant is inderdaad bijna op. (M.C.W.A. van Loosbroek-Molhuizen)
De verborgen Vinex..... (Rolf van Putten)
Van Tehuis naar Thuis, ongewone mensen geven ons ruimte! (Rolf van Putten)
Mobile Homes (Rolf van Putten)
De Metropool Zandstad ! (Rolf van Putten)
Laat de koeien elders loeien. (Rolf van Putten)
Brabant zonder koeien is geen Brabant. (Maria van Lith)
aanvulling op brabant zonder koeien...... (Maria van Lith)
Kortzichtig of overzicht? (Rolf van Putten)
Recycle de dorpen en de steden (Rolf van Putten)
Kijk naar wat je hebt (Eric Jansen)
Expansiedrift van steden in bedwang houden (Frans de Jong)
Parelsnoer of Band/Zand stad? (Rolf van Putten)
In Brabant die activiteiten die de grootste welvaart geven (Frans de Jong)
helemaal eens met van Geel (Bas de Leeuw)
Er is geen voorraad ruimte die op kan raken. (Helmut H. Beckhuis, Ministerie van VROM)
ruimte raakt wel op, en snel (Charles Hogenhuis)
Randstadters komen hier bijtanken. (Ton Daamen)
een en een is twee (Jos Brok)
Twijfel aan de beste verdeling (Jos Aben)
Te starre kaders kennen geen laatste afweging. (Paul Spe)
Voor wie? (Carla Verheijen, Redactie Besliswijzer)
Redactie Besliswijzer: Samenvatting Peiling Week 1 (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
Redactie Besliswijzer: Samenvatting debat Week 1 (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
Brabant heeft nog ruimte ! (H.M.W. Ackermans)
Vol of niet vol is een volgens mij een schijnvraag. (Paul van Poppel, BMF)

Gesorteerd overzicht
Zoek in de discussie


Zandbak (geweigerde reacties)