over besliswijzer voorpagina van de redactie gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help


 standpunten

Hoe kan het ruimteprobleem opgelost worden? Het standpunt van Provincie Noord-Brabant

Oplossingen van andere organisaties:
ANWB, Regio Zuid

Brabants Bureau voor Toerisme en de Provinciale VVV

Brabantse Milieufederatie

Croonen Adviseurs

Fietsersbond ENFB

De Kleine Aarde

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, directie Zuid

Ministerie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), Inspectie Noord-Brabant en Zeeland

(NCB) (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond)

NVOB, gewest Noord-Brabant (Nederlandse Vereniging Ondernemers in de Bouwnijverheid)

OTB (Overleg Transport Brabant)

PSK (Provinciale Samenwerkende Kamers van Koophandel) en SEOB (stichting Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant)

Werkplaats voor milieubouw ir. Wil Thijsen

VAC (Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw)