voorpagina redactionele samenvattingen gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help over besliswijzer

Overzicht van de discussie Uw oplossingen voor het ruimteprobleem in Brabant

= nieuw en ongemodereerd, = gemodereerd, = eens, = oneens, = anders
Geef je eigen reactie.
Zandbak of Zandstad? (Rolf van Putten)
Redactie geeft afzonderlijk aanwijzingen voor `overheveling` (Marcel Bullinga, Ontwerper/projectleider Besliswijzer)
Inventarisatie gebruik landbouwgrond (Marco Blaauw)
het startpunt is bekend, concentreer op bepalen v.h. doel (Nana Smit-Zevenhek)
gebruik landbouwgrond (A. Polder)
Problemen van een kleine gemeente. (Paul Speé)
en..en dus niet of..of (Jos Brok)
Antwoord op: Wat zijn herkenbare structuren, wie zijn `wij`? (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Een werkelijk open beleidsproces is nog wennen! (Paul Speé)
Korte versus lange termijn oplossingen (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Drie termijnen beleid (G. Schöpping, ENFB afdeling Breda en West-Brabant)
Meer reserveringsplanologie in het ruimtelijke beleid.. (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Lange termijn...flexibele invulling (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
Lange termijn als uitgangspunt (Erik Bruggink)
Afstemming dringend vereist (Wim Kersten)
eens (Ton Daamen)
Zandstadscenario en Landschapscenario. (Rolf van Putten)
Reactie op Zandbak (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
De dominantie van de "verkeersruimte" moet worden beperkt (P.A.G. van den Ing)
individueel autogebruik (Godfried van Diepen)
maak alternatieven voor autogebruik aantrekkelijk (Geert van der Peet)
Kanalen en sporen (Wim Kersten)
Wie heeft het over auto`s? (Rolf van Putten)
Zandstad en landschap samen in een stedelijk netwerk (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Een visie voor de lange termijn is noodzaak (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
Een genuanceerd verhaal dat de kern raakt (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Groeiklassen en verstedelijkingszones (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
bereikbaarheid (Godfried van Diepen)
antwoord: nee (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
vervoerscorridor: verwerpelijke gedachte (Nelleke van Wijk)
elk schaalniveau zijn patroon/het nieuwe brabantse karakter (Nana Smit-Zevenhek)
Precies! (Paul Speé)
Mee eens (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Brabant is vol (Willem Verschuuren)
Zie ook mijn dilemma.... (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Landbouw, intensivering van grondgebruik, wat is ruimte? (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Ruimte is nog niet op maar niet lang meer (Charles Hogenhuis)
drie heel verschillende punten (Godfried van Diepen)
landbouwgrond voor voedselproduktie in combinatie met natuur (Geert van der Peet)
voedselvoorziening blijft belangrijk (Frans de Jong)
Voedselvoorziening kan elders gebeuren (Jos Brok)
Dat gebeurt al... (Wim Kersten)
zelfvoorzienendheid essentieel voor gevarieerd landschap (Nana Smit-Zevenhek)
Helemaal mee eens (Erik Bruggink)
divers (Nelleke van Wijk)
Landbouw intensiveren - en concentreren! (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
Geen bedrijventerreinen voor de landbouw (Erik Bruggink)
Extensieve landbouw gebruiken als Brabantse karakteristiek (Nana Smit-Zevenhek)
Brabant vrijetijdslandschap! (Wim Harmsen, Vereniging Recron)
Leve de Landstad! (Rolf van Putten)
Ik ben het ook eens met Recron en oneens met uw stelling teg (A. Polder)
Eens met Recron, oneens met stelling tegen campings (A. Polder)
angst voor kwaliteitsverlies landschap niet terecht! (Hans Latour)
Gastvrij is kiezen voor Randstadinvasie! (Rolf van Putten)
Voorkom randstadinvasie door randstadonthaal (Jos Brok)
O konden we maar kiezen (Sjaak Cox)
vrijetijdslandschap (Godfried van Diepen)
Meer stad en meer landschap op komst in Brabant. (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Oplossing 1 (J.J.A.C. Geene)
Oplossing 2 (J.J.A.C. Geene)
EENS, maar niet wachten op anderen! (Ton Daamen)
Brabant is verder bouwen aan meer stad en meer landschap (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Bestaande structuren door de tijd ingehaald (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
ECONOMIE IS DIENSTBAAR AAN ONS WELZIJN. (Ton Daamen)
Ohh! Pardon! (Wim Kersten)
Optimalisatie welzijn vraagt ruimte voor economische groei. (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Stop de belangebehartiging onder de grond.... (Rolf van Putten)
te eenvoudige zienswijze (Charles Hogenhuis)
Economie en natuur: vriend of vijand? (Carla Verheijen, Redactie Besliswijzer)
Reactie (Erik Bruggink)
arbeid/ha bedrijventerrein vergroten (Erik Bruggink)
Spin off (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
Meer stad leidt tot stedelijk netwerk. (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Rood moet betalen voor meer landschap. (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Integrale planning is de oplossing voor het ruimteprobleem! (A.M. Burger, Ministerie LNV directie Zuid)
Maar weer keuzen maken (J.J.A.C. Geene)
wet geluidshinder (Godfried van Diepen)
Planners mee onder de grond (Sjaak Cox)
eens (Nelleke van Wijk)
Zoete lieve Gerritje (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
inderdaad, wie zal dat betalen....... (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
Reserveren is duur (Erik Bruggink)
Toch maar `Mobile-Homes` (Rolf van Putten)
INTERESSANT IDEE, MAAR ... (Ton Daamen)
Mobile home stay home (Godfried van Diepen)
snow birds (A. Polder)
Landstad-vogels? (Rolf van Putten)
Randstad (M.C. Rijk)
overzichtelijk plannen (Godfried van Diepen)
Op zich (M.C. Rijk)
Zowel aan de korte als lange termijn denken. Geen ad hoc bel (Jan Deckers)
inbreiding in dorpen: alleen nog maar bouwen voor ouderen (Nelleke van Wijk)
lege ruimten boven winkels (Bento de Ras)
veel lawaai boven de winkels (Godfried van Diepen)
Dit komt ook in dorpen voor. (Paul Speé)
Hebben Brabanders een steen in het hoofd? (Rolf van Putten)
Van Geel kwaad op ministerie? (Hans de Kuyper, Redactie Besliswijzer)
Bouw in dorpen aan banden? (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
VROM-DOM..... (Rolf van Putten)
Gelijke groei is geen doel maar middel ! (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Nieuwbouw beperken OK maar ook bestaande woningen reguleren? (Pieter Meeuwis)
oplossing is: regionale zelfvoorziening (Nelleke van Wijk)
Veel kool, weinig koffie (Sjaak Cox)
toch koffie (Nelleke van Wijk)
Garnaal of boon? Geen bezwaar! (Erik Bruggink)
Boeing 747 vervangen (Erik Bruggink)
Haarscheurtjes in het Debat moeten naar de Zandbak... (Rolf van Putten)
Helemaal mee eens, verder geen commentaar. (Nana Smit-Zevenhek)
Ruimtewinst: zeppelin! (Nelleke van Wijk)
economische prikkels voor een gevarieerd landschap (Geert van der Peet)
Mee eens (Erik Bruggink)
VERTRAGEN, ZONDER NATUUR, MET LANDBOUW (Erik Bruggink)
precies! (Nelleke van Wijk)
Een goede oplossingsrichting...die meedoet in de stemming? (Nana Smit-Zevenhek)
DE LANGE TERMIJN (Erik Bruggink)
Interessante denkrichting: citaten graag toegankelijk maken! (Nana Smit-Zevenhek)
KORTE TERMIJN (Erik Bruggink)
Redactie Besliswijzer: samenvatting week 2 (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
Redactie Besliswijzer: samenvatting week 2 (deel 2) (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
Het CDA aan de leiband van de dorpen? (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
een dilemma? (Jan Verkuylen, PSK/SEOB)
consequentie is wel:groei afremmen (Charles Hogenhuis)
Het stadse dorp of de dorpse stad (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
samen in een leefbaar landschap (Charles Hogenhuis)
Maak de vraagstelling inzichtelijk door harde feiten ! (H.M.W. Ackermans)
feiten zijn niet alles (BLINK) !! (/blink) (J. van Gerven)
Nieuw verkeersbord (grapje) (Ton Daamen)
zorgvuldig omgaan met kleine kernen (Frans de Jong)
Van Geel kwaad op ministerie? (Hans de Kuyper, Redactie Besliswijzer)
Duurzame ruimte en leefbaarheid als maatstaf (Frans de Jong)
Leefbaarheid in de Zandstad staat onder druk! (Rolf van Putten)
Reaktie op Bruggink en Wijnands (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Voortschrijdend inzicht (Erik Bruggink)
Ketelmuziek kan mooi zijn ! (Rolf van Putten)
Wie de ketel kaatst moet de bal verwachten (Erik Bruggink)
Een ketellapper gezocht ! (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Doors of different perception (Erik Bruggink)
Van ketel tot steelband: voorbeelden uit het BD (Erik Bruggink)
provinciale rol in ontwikkeling (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Wanneer komt u met een inhoudelijke bijdrage, men. v. Geel? (Erik Bruggink)
Niet helemaal goed geinformeerd (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Even op herhaling (Erik Bruggink)
Geel voor van Geel, Rood voor de rest ! (Rolf van Putten)
In de put van Van Putten (Erik Bruggink)
Provincie, kom uit uw toren! (Paul Speé)
Boeren, burgers en buitenlui: Brbant is vol! (Willem Verschuuren)
Natuur en cultuur in balans (Erik Bruggink)
Lang leven de boeren! (Willem Verschuuren)
met of zonder (Willem Verschuuren)
zonder (Erik Bruggink)
Aan de leiband van de dorpen? (Frans de Jong)
Drie termijnen (Frans de Jong)
Netwerk-concept (Frans de Jong)
de middellange termijn (Erik Bruggink)
Redactie Besliswijzer: Samenvatting week 3 (deel 1) (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
Redactie Besliswijzer: Samenvatting week 3 (deel 2) (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
digitale lintbebouwing zonder auto`s...De Forens Thuis. (Rolf van Putten)
REAKTIE OP SAMENVATTING WEEK3. (Ton Daamen)
Zwijgen is goud? (Sjaak Cox)
Infrastructuur is niet slechts een autoweg. (Jeroen Baeten, Gemeente Tilburg)
Redactie Besliswijzer: Aankondiging Stemming (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)
vrijwilligers gezocht (Godfried van Diepen)
Mijn stem gaat naar ......... (Sjaak Cox)
... en de mijne ook! (Wim Kersten)
Drie kandidaten (Erik Bruggink)
De gelukkigen (Carla Verheijen, Redactie Besliswijzer)
Ton de Jong en de warmte ! (P. van Geel, Provincie Noord-Brabant)
Koude journalistiek over een warm debat.... (Rolf van Putten)
toch warmte! (Nelleke van Wijk)
GEEN BENAUWDE ZAALTJES MET VERVEELDE JOURNALISTEN. (Ton Daamen)
Wat te doen bij melding EXCEPTION FROM ILLUSTRA XZ0000 (Wim Kersten)
Redactie Besliswijzer: uitkomsten peiling week 3 (Pascal Kolkman, Redactie Besliswijzer)

Gesorteerd overzicht
Zoek in de discussie


Zandbak (geweigerde reacties)